Bjäggenswämmker Is The New 'Key Party' In Sweden

Demotivational Poster
While the Danish Tourism Marketing Board tries to draw on 'casual sex' as an attraction in its online viral campaigns, Sweden keeps its charms firmly under wraps. According to a recent periodical:

Om du är fascinerad av lokala traditioner i Sverige, då den traditionella kön part kallas Bjäggenswämmker kommer utan tvivel att vara av stort intresse för dig. Det är praxis att täcka någon i honung innan du bjuder in dem för kommunala bad. Det innebär vanligtvis samlag med flera medlemmar av det motsatta könet.

– Svenska Rekord av Tillfälliga Möten (Dec 2009)

This will come as somewhat of a disappointment to anyone who received this hospitality, thinking he was the only one!

::